Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

CNG TY C? PH?N
 
C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
KHONG S?N & XI M?NG C?N TH?
 
??c l?p - T? do - H?nh phc
----------o0o----------
 
----------o0o----------

DANH SCH GIM ??C CC B? PH?N CNG TY
S? TT H? v Tn Ch?c v? S? ?i?n Tho?i
1 Nguy?n Thi Thanh Phong Gim ??c kinh doanh 0903 118 971
2 L Qu?c Kh?i Gim ??c v?t t? 0939 102 007
3 Nguy?n Thanh Ph??ng Gim ??c Marketing kim Gim ??c x nghi?p tiu th? xi m?ng ng S?n 0918 157 144
4 Tr?n Minh Quang Ph T?ng Gim ??c 0989 680 360