TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC CẤP TRUNG ƯƠNG 
Hội Cựu chiến Binh Việt Namhttp://cuuchienbinh.vn/
Đảng Cộng sản Việt Namhttp://dangcongsan.vn/
Chính phủhttp://chinhphu.vn/
Quốc hộihttp://quochoi.vn/Pages/default.aspx
Ủy ban MTTQ Việt Namhttp://mattran.org.vn/
Bộ Quốc phònghttp://www.mod.gov.vn/wps/portal
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hộihttp://www.molisa.gov.vn/Pages/trangchu.aspx
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minhhttp://doanthanhnien.vn/
Tạp chí Cộng sảnhttp://www.tapchicongsan.org.vn/
TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC CẤP TỈNH 
Tỉnh ủyhttps://tinhuytthue.vn/
UBND tỉnhhttp://binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/main/page/home.ivt
Công an tỉnhhttp://conganthanhhoa.vn/
Sở Lao động, Thương binh và Xã hộihttp://solaodong.hanoi.gov.vn/
Trường chính trị tỉnhhttp://truongchinhtri.danang.gov.vn/
Ủy ban MTTQ tỉnhhttp://ubmttq.quangngai.org.vn/
Liên đoàn Lao động tỉnhhttp://ldldbacgiang.org.vn/
Liên minh HTX tỉnhhttp://lmhtx.baclieu.gov.vn/default.aspx
Tỉnh đoànhttp://tinhdoannghean.vn/
Hội Nông dân tỉnhhttp://hoinongdantuyenquang.org.vn/
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnhhttps://hlhpn.bacgiang.gov.vn/
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnhhttp://lhhdanang.vn/
Hội Chữ thập đỏ tỉnhhttps://chuthapdophutho.org.vn/
TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ TÀI TRỢ 
Viettel tỉnh